Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Νέα δίωξη για τα «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank

Τα δάνεια φέρεται να εγκρίθηκαν προς ίδιον
όφελος μελών του Δ.Σ. της Protonbank
Kαι νέα κακουργηματική δίωξη για θαλασσoδάνεια της αμαρτωλής Proton Bank ασκήθηκε από την Eισαγγελία, δάνεια που φέρεται να εγκρίθηκαν προς ίδιον όφελος μελών του Δ.Σ. της τράπεζας, συνολικού ποσού 38 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δίωξη στρέφεται κατά του συνόλου της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων της Proton αλλά και των δύο επιχειρηματιών - συνεταίρων και πρώην μετόχων της Ωμέγα Bank.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι δυο επιχειρηματίες μπήκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Proton μετά την απορρόφηση της τράπεζάς τους από τη...
δεύτερη και έπεισαν τα μέλη της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων να τους χορηγήσει δάνεια 38 εκατομμυρίων.

Το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας στρέφεται σε βάρος των μελών της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων ενώ για ηθική αυτουργία σε αυτό διώκονται οι δύο επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απιστία κατ' εξακολούθηση με ζημία άνω των 30.000 που φέρεται να έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2011 από πρόσωπα που ενεργούσαν ως μέλη της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων της Proton Bank και ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη.

Α) Στην πρώτη περίπτωση φέρεται ότι επήλθε ζημία, μη επανορθώσιμη, στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας, άνω των 24 εκατ. ευρώ, από παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου (ήδη κατηγορουμένου) μέλους της τράπεζας, ο οποίος υπήρξε μέτοχος (κύριος 2.031.160 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε από την Proton.

O ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Δ.Σ. τόσο της Ωμέγα Bank όσο και της Proton. Παύθηκε από μέλος του Δ.Σ. της Proton κατ' απαίτηση της εποπτικής αρχής με το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Δ.Σ. τη στιγμή που η ίδια τράπεζα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις του.

Β) Στη δεύτερη περίπτωση φέρεται ότι επήλθε ζημία άνω των 14 εκατ., μη επανορθώσιμη, από σύμβαση χρεολυτικού δανείου και παράνομη ρύθμιση δανεικών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου (ήδη κατηγορουμένου) της τράπεζας, ο οποίος υπήρχε μέτοχος (κύριος 1.575.007 κοινών ονομαστικών μετοχών) της Ωμέγα Τράπεζας, η οποία απορροφήθηκε από την Proton.

Ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Δ.Σ. τόσο της ΩΜΕΓΑ όσο και της Proton και δραστηριοποιούνταν σε επιχειρηματικό σχήμα με τον δανειολήπτη της πρώτης περίπτωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές και στις δύο περιπτώσεις οι ενέργειες των κατηγορουμένων έλαβαν χώρα ενώ είχε προηγηθεί ήδη από Φεβρουάριο - Ιούνιο 2011 ο επιτόπιος έλεγχος της ΤτΕ στα πεπραγμένα της Proton.

Παράλληλα, είχε δοθεί από το τέλος του έτους 2010 και επαναλήφθηκε την 1η/7/2011 γραπτώς εντολή από την ΤτΕ προς την Proton να ακολουθήσει «πολιτική σημαντικής πιστωτικής συρρίκνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου».

Τέλος, σημειώνεται ότι για επισφαλή δάνεια ύψους 701 εκατομμυρίων ευρώ είναι υπόδικος ο πρώην επικεφαλής της Proton Bank, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Μαρία Δήμα από efsyn