Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ανήμερα της διακοπής χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, η Ελλάδα αναζητά χρήματα

Tην πρόθεσή του να προχωρήσει στην άντληση 875 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ημέρα όπου τελειώνει η παροχή χρημάτων από την ΕΚΤ με ενέχυρο δάνεια του ελληνικού δημοσίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, προκειμένου να καλύψει εσωτερικές ανάγκες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείου Οικονομικών, πρόκειται για προγραμματισμένη διαδικασία και δεν αποτελούν μέρος της αύξησης του stock των εντόκων γραμματίων...
των 10 δισ. ευρώ που ζήτησε ο κ. Βαρουφάκης από τον Μάριο Ντράγκι.

Τα συγκεκριμένα ομόλογα, όπως σημειώνουν στην οδό Νίκης, δεν θα μπορούν να τα «εξαργυρώσουν» οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά στον ELA.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους, οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price).

Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 έως και Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

Από efsyn