Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Να προχωρήσουμε σε μονομερές κούρεμα του χρέους αν…

Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να απέχουν από κάθε μονομερή ενέργεια που θα εκβίαζε το άλλο μέρος.

Στην προκειμένη περίπτωση της διαπραγμάτευσης και όσο αυτή διαρκεί, δεν θα πρέπει να προβούν σε μονομερείς ενέργειες, τόσο η Ελλάδα όσο όμως η ΕΚΤ και η ΕΕ, πριν να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα ή να διαφωνήσουμε οριστικά. Δεν μπορείς να ζητάς από...
το ένα συμβαλλόμενο μέρος να μην κάνει μονομερείς ενέργειες, αλλά την ίδια στιγμή να κάνει το άλλο για να εκβιάζει.

Η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει διαπραγμάτευση για να βγει ο ελληνικός λαός από την ανθρωπιστική κρίση και ότι δεν πρόκειται να κάνει μονομερείς ενέργειες. Μάλιστα τόνισε ότι εγκαταλείπει (προς το παρόν ελπίζουμε) και τη θέση για κούρεμα του χρέους. Όμως ήδη η ΕΚΤ έκανε την πρώτη αντισυμβατική και δικαιοπρακτικά ανήθικη μονομερή ενέργεια. Προς το παρόν χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.

Αν όμως τόσο η ΕΚΤ όσο και η ΕΕ προχωρήσουν σε πιο ουσιαστικές μονομερείς ενέργειες σε βάρος του ελληνικού λαού, τότε και η Ελλάδα, ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, νομιμοποιείται ηθικά να προχωρήσει σε μονομερές κούρεμα του χρέους και άρνηση καταβολής των τρεχουσών δόσεων. Έτσι κι αλλιώς είμαστε χρεοκοπημένοι και οι αγορές δεν μας δανείζουν. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να παριστάνουμε ότι είμαστε μια υποτελής στη Γερμανία επαρχία.