Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Οριστικό «ναι» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιοποίηση του Ελληνικού

Απέρριψε ως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς 
H μείζονα σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄ αριθμ. 1183/2015 απόφασή της, ομόφωνα και αμετάκλητα «άναψε το πράσινο φως» για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία «Hellinikon Global Ι S.A.» και εγγυητή αυτής τη «Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων».

Τον Δεκέμβριο του 2014, στη μείζονα αυξημένη 7μελή σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητήθηκε η αίτηση αναθεώρησης...
της Περιφέρειας Αττικής και οι παρεμβάσεις υπέρ της Περιφέρειας του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα ατομικά και ως εκπρόσωπου της πολιτικής κίνησης «Ελληνικό Κίνημα 'Αμεσης Δημοκρατίας», της Ένωσης Προσώπων «Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια» και δύο πολιτών.

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία Lamda Development.

Σήμερα, η μείζονα σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρόεδρο τον Ν. Αγγελάρα, γενικό επίτροπο Επικρατείας τον Μιχαήλ Ζυμή και εισηγητή τον σύμβουλο Σταμάτη Πουλή, απέρριψε ως απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς της αίτησης αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής και των άλλων που είχαν ασκήσει παρεμβάσεις (κ. Κόκκας, κ.λπ.) υπέρ της Περιφέρειας Αττικής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν θεμελιώνει άμεσα σπουδαίο έννομο συμφέρον να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης και να ζητά την ανάκληση της δικαστικής απόφασης που άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει ο διαγωνισμός αξιοποίησης του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι «εν όψει της υφιστάμενης κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την ισχύ του νόμου 4062/2012 η παραδοχή της παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής, προς τον σκοπό της μη υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών του Ελληνικού, δεν θα έχει οιαδήποτε έννομη συνέπεια» για την Περιφέρειας Αττικής.

Και αυτό γιατί «η τυχόν ζημία» που θα υποστεί -όπως υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής- από τη μεταβίβαση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ Ελληνικού που έχει στην κατοχή της και λειτουργεί υπό την επίβλεψή της, «δεν θα είναι αποτέλεσμα της υπογραφής της επίμαχης σύμβασης».

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ζημιά που επικαλείται η Περιφέρεια Αττικής προέρχεται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 4062/2012, που αφορά την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κ.λπ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η ομόφωνη απόφαση της μείζονος σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται κανένα ένδικο μέσο.

Από news.in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ