Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Η φωτογραφία της ημέρας

Aris Messinis: A homeless man sleeps outside a bank as people withdraw cash from ATMs.