Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Αυτόν έπρεπε να στείλουμε στις διαπραγματεύσεις

Αυτόν έπρεπε να στείλουμε στις διαπραγματεύσεις. Να δούμε τι θα μετέφραζαν οι Γερμανοί μετά