Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΤ παντού...

για όλες τις κυβερνητικές χρήσεις...
ΜΑΤ ΠΑΝΤΟΥ!

ΜΑΤ στο πανεπιστήμιο
ΜΑΤ στο νοσοκομείο
ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο
ΜΑΤ στο δρόμο
ΜΑΤ στη βουλή
ΜΑΤ στην παραλία
ΜΑΤ στο φούρνο
ΜΑΤ στο γραφείο
ΜΑΤ στο δάσος
ΜΑΤ στο δελτίο
ΜΑΤ στο μετρό
ΜΑΤ στο χωριό

Από JoDi