Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Κατασχέσεις από 500 ευρώ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
 
Yπό την πίεση της κοινωνικής κατακραυγής το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να πάρει πίσω τα εξωφρενικά πρόστιμα που ψήφισε άρον άρον τον Δεκέμβριο ύστερα από συμφωνία με την τρόικα.

Παράλληλα με καθυστέρηση τριών μηνών αύξησε το ακατάσχετο όριο για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ θέσπισε το συμψηφισμό του ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών αλλά μόνο για...
εμπορικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Αγρότες
 
Με νέο καθεστώς θα φορολογούνται στο εξής οι αγρότες, καθώς το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει τις αλλαγές που ισχύουν από φέτος. Υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και στοιχείων είναι οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών άνω των 15.000 ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ.

Ακατάσχετο
Με καθυστέρηση τριών μηνών το υπουργείο Οικονομικών ανέβασε στα 500 ευρώ το όριο των οφειλών που το Δημόσιο θα μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπεται ότι το όριο των 500 ευρώ ισχύει για κατασχέσεις ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη. Μάλιστα, με τη νέα ρύθμιση, αίρονται ύστερα από αίτηση των οφειλετών οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των νέων διατάξεων, για οφειλές που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

Αναφορικά με τις κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, η ρύθμιση προβλέπει ότι δεν μπορούν να γίνουν εφόσον ο λογαριασμός αφορά μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ (από 1.000 που ισχύει έως σήμερα).

Στις περιπτώσεις που το ποσό ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται να κατασχεθεί το 25% υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν είναι χαμηλότερο από τα 1.500 ευρώ. Προβλέπεται επίσης ότι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται ύστερα από αίτησή τους.

Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ, είναι ο οφειλέτης να έχει γνωστοποιήσει με ηλεκτρονική δήλωση στη ΓΓΠΣ το μοναδικό λογαριασμό ο οποίος αφορά περιοδική πίστωση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

Πρόστιμα

Σε διόρθωση των «τσουχτερών» προστίμων που επέβαλε πριν από τρεις μήνες προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, καθώς στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία τα πρόστιμα μειώνονται από τα 1.000 στα 250 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο προστίμου που μπορεί να επιβληθεί ανά φορολογικό έλεγχο ορίζεται στα 30.000 ευρώ όταν πρόκειται για μη έκδοση ή για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία τα πρόστιμα μειώνονται από τα 2.500 ευρώ στα 500 ευρώ ανά παράβαση.

Ωστόσο, το πρόστιμο των 2.500 ευρώ παραμένει για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και δεν συνεργάζονται στη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, δεν έχουν προβεί σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή δεν συμμορφώνονται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων.

Αντίστοιχα, πρόστιμο 100 ευρώ θα επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Πρόστιμο 100 ευρώ ορίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Επίσης, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί.

Φρένο μπαίνει και στην επιβολή διπλών προστίμων, καθώς για την ίδια παράβαση, θα υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.

Συμψηφισμός ΦΠΑ

Το πρώτο βήμα για το συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου με αυτές των ιδιωτών, κάνει το πολυνομοσχέδιο.

Οπως προβλέπεται, ο συμψηφισμός θα αφορά μόνο εμπορικές συναλλαγές με το Δημόσιο και θα διενεργείται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά, με την καταχώριση του σχετικού παραστατικού στοιχείου από το φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, το οποίο διασταυρώνεται με τα καταχωρισμένα από τον εκδότη του φορολογικού στοιχείου δεδομένα στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή εφόσον μεσολαβήσει έγγραφη αποδοχή του συμψηφισμού από πλευράς του φορολογουμένου.

Εφόσον γίνει αποδοχή από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν το ποσό, εντός δύο ημερών πριν από την εκπνοή του μήνα στον οποίο εμπρόθεσμα υποβλήθηκε η δήλωση του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.

Στις περιπτώσεις που η εξόφληση δεν γίνει εντός δύο ημερών, οι φορείς θα υπόκεινται είτε σε ισόποση μείωση του προϋπολογισμού τους, εάν πρόκειται για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, είτε σε ισόποση περικοπή των επιχορηγήσεών τους ή κάθε είδους μεταβιβαστικών προς αυτούς πληρωμών, εάν πρόκειται για επιχορηγούμενους φορείς, είτε σε περικοπή του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος φορέα εάν πρόκειται για μη επιχορηγούμενους φορείς.

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

Διετή απαλλαγή από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Κεφαλονιά, Φθιώτιδα και Φωκίδα, που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και του Αυγούστου 2013 αντίστοιχα. Η απαλλαγή ισχύει για το 2014 και το 2015, ενώ με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ από enet