Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Σε αυτή τη χώρα η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία...

Να χαίρεστε τα μνημόνια και τις πολιτικές σας εθνοπατέρες μας 
@MakisSinodinos