Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Κυκλοφόρησε το νέο χαρτονόμισμα των 50€

Κ υκλοφόρησε το νέο χαρτονόμισμα των €50 αφιερωμένο στην ευρωπη της φτώχειας και της μιζέριας. Στην ευρωπη “κατασκεύασμα” μερικών εκατοντάδων υπεπλούσιων νεοφιλελέδων και...
των 40 εκατομμυρίων πεινασμένων.