Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ποια τα Hotkeys στο YouTube που πρέπει να γνωρίζετε;

Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν τη δημοφιλή ιστοσελίδα φιλοξενίας βίντεο YouTube, σε τακτική βάση. Όμως δεν γνωρίζουν όλοι τις ευκολίες που προσφέρουν τα πλήκτρα με τις συντομεύσεις που διαθέτει η υπηρεσία.

Με τη χρήση πλήκτρων πρόσβασης, δηλαδή των hotkeys, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, σχεδόν σαν να χρησιμοποιείτε μια desktop εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων. Ας δούμε ποια πλήκτρα...
στη δημοφιλή ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο από την υπηρεσία.

Σημείωση: Όπως προαναφέραμε, τα hotkeys που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ παίζει ένα βίντεο.
Η λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου του YouTube που πρέπει να γνωρίζετε.

Hotkeys Αναπαραγωγής

Space ή k για το  play / pause
> (Shift+. key) – παίζει το clip γρηγορότερα
< (Shift+, key) – παίζει το clip πιο αργά

f –  fullscreen και για να γυρίσετε πίσω το γνωστό ESC.

Rewind βίντεο

←: γυρίστε πίσω 5 δευτερόλεπτα
→: πηγαίνετε προς τα εμπρός 5 δευτερόλεπτα
Ctrl + ← ή j: πίσω 10 δευτερόλεπτα
Ctrl + → ή l : μπροστά 10 δευτερόλεπτα

0 ή home – πηγαίνετε στην αρχή του βίντεο
1 – πηγαίνετε στο 10% του βίντεο
2 – πηγαίνετε στο 20% του βίντεο
3 – πηγαίνετε στο 30% του βίντεο
4 – πηγαίνετε στο 40% του βίντεο
5 – πηγαίνετε στο 50% του βίντεο
6 – πηγαίνετε στο 60% του βίντεο
7 – πηγαίνετε στο 70% του βίντεο
8 – πηγαίνετε στο 80% του βίντεο
9 – πηγαίνετε στο 90% του βίντεο
End- πηγαίνετε στο τέλος του βίντεο

Πλήκτρα Έντασης
↑ – αυξάνει το επίπεδο της έντασης του ήχου κατά 5%
↓ – αυξάνει την ένταση του ήχου κατά 5%
M – σίγαση

Πλήκτρα Πλοήγησης για Playlists
Ν – επόμενο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής
P – προηγούμενο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής
Άλλα χρήσιμα hotkeys
/ – Εστιάστε στο πλαίσιο αναζήτησης της σελίδας
Esc – να εγκαταλείψτε το πλαίσιο αναζήτησης / ή το fullscreen
?-  Προβάλει το παράθυρο βοήθειας για τα hotkeys

Από iguru μέσω secnews