Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Προς κατάσχεση πρώτης κατοικίας «αλά Βρετανικά»

Tο πλαίσιο του πτωχευτικού δικαίου που ισχύει σε Βρετανία και Ιρλανδία για ολική διαγραφή των χρεών φυσικών προσώπων με παράλληλη εκποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πρότυπο του άρθρου 99 που ισχύει για τις επιχειρήσεις, εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, εάν υιοθετηθούν τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλες χώρες, τότε για να μηδενιστούν τα χρέη και να απαλλαγεί ο οφειλέτης από τη δίωξη θα πρέπει να αποδεχθεί την εκποίηση...
της υποθηκευμένης περιουσίας του, ακόμη και αν πρόκειται για την κύρια κατοικία.

Όπως προωθείται για τις επιχειρήσεις, έτσι και ο ιδιώτης οφειλέτης (εάν τελικά ισχύσει το σχέδιο) θα ακολουθεί την πτωχευτική διαδικασία και μέσα σε 2-3 χρόνια θα απαλλάσσεται πλήρως από τις οφειλές.

Στην περίπτωση οφειλέτη που έχει περιουσία, η εκποίηση θα φτάνει μέχρι και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο (ακόμη και αν πρόκειται για την κύρια κατοικία) ενώ εκ των πραγμάτων διαφορετική θα είναι η αντιμετώπιση των μη εχόντων.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Από το Ποντίκι