Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Τις 15 έφτασαν oι αυτοκτονίες ομολογιούχων - Σε αδιέξοδο χιλιάδες οικογένειες - θύματα του «κουρέματος» των κρατικών ομολόγων

Μία ακόμη αυτοκτονία υπήρξε το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου

Τις 15 έχουν φτάσει οι αυτοκτονίες ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, καθώς το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014 σημειώθηκε ακόμα μια αυτοκτονία ομολογιούχου.

Υπενθυμίζεται ότι οι μικροομολογιούχοι είδαν τις οικονομίες μίας ζωής να εξανεμίζονται...
εν μιά νυκτί, όταν αποφασίστηκε το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.

Συνολικά υπολογίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα είχαν στα χέρια τους ομόλογα αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Η πλειοψηφία κατείχε ομόλογα αξίας 5.000-150.000 ευρώ.

Με το «κούρεμα» χάθηκε αυτομάτως το 53,5% της αξίας τους, ενώ το υπόλοιπο 46,5% καλύφθηκε με νέα ομόλογα (το 15% του EFSF, που λήγουν φέτος ή το 2014, και το 31,5% με ομόλογα που λήγουν από το 2027 μέχρι το 2042).

Με άλλα λόγια, κάποιος που είχε ομόλογα 100.000 ευρώ θα πάρει μόνο 15.000 ευρώ στο χέρι. Τα 53.500 χάθηκαν οριστικά, ενώ για τα υπόλοιπα 31.500 ευρώ θα χρειαστεί να περιμένει πολλά χρόνια.

Από bankingnews