Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Επίτροποι παντού

Σε επιτήρηση από τους δανειστές Υπουργεία, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΔΕΚΟ δεν θα έχουν, πλέον, καμία δυνατότητα υπερβάσεων δαπανών, καθώς με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφενός επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου που προβλέπεται για τα υπουργεία αφετέρου πολλαπλασιάζονται οι ασφαλιστικές δικλείδες, αφού η Τρόικα έκρινε ότι το πλαίσιο εποπτείας που ψηφίστηκε...
με το Μεσοπρόθεσμο, ανοίγει διάπλατα «παράθυρα» διαφυγής και αποκλίσεων.

Ειδικότερα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποκτά τον απόλυτο έλεγχο έτσι ώστε να είναι άμεση η παρέμβαση στη περίπτωση αποκλίσεων. Σε υπουργεία, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι αλλά η παρακολούθηση θα γίνεται σε μηνιαία βάση.

Στη περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις άνω του 10% τότε αυτομάτως θα περικόπτονται λειτουργικές δαπάνες και επιχορηγήσεις, ενώ εάν διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις επί 2 συνεχή τρίμηνα τότε θα τοποθετείται Επόπτης.

Ειδικά για τους ΟΤΑ, προβλέπεται ότι οι αποκλίσεις έναντι των στόχων θα καλύπτονται και με αύξηση φόρων και τελών, ενώ για τις ΔΕΚΟ προβλέπεται ότι στη περίπτωση αποκλίσεων θα υπάρχει και προσωπική ευθύνη των Διοικητών, που θα υφίστανται αυτομάτως περικοπή των αποδοχών τους, ενώ εάν με το «κλείσιμο» του έτους διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις παραμένουν, τότε η θητεία τους θα λήγει αυτοδικαίως!

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι εάν και το νέο πλαίσιο έχει ως στόχο τον ασφυκτικό έλεγχο των δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη... νύφη θα τη πληρώνουν οι πολίτες, τουλάχιστον σε εκείνους τους Δήμους που δεν θα τηρούν τους στόχους τους, καθώς ένας από τους φόρους που θα μπορεί να αυξάνεται είναι το ΤΑΠ.

Πρόκειται για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και κυμαίνεται από 0,25%ο έως 0,35%ο και που σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα μπορεί να αυξηθεί έως το 3%! Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ που σήμερα επιβαρύνεται με ΤΑΠ 35 ευρώ ετησίως, θα επιβαρύνεται με 300 ευρώ!

Από iefimerida 

Ολη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που φέρνει τους επιτρόπους στην Ελλάδα 
Το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με το οποίο ικανοποιούνται οι τελευταίες απαιτήσεις της Τρόικα, προκειμένου να αρθούν και οι τελευταίες επιφυλάξεις των δανειστών μας ενόψει του αυριανού Eurogroup, δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μετά την υπογραφή της από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, η Πράξη με τίτλο Δημοσιονομικοί Κανόνες και άλλες διατάξεις τίθεται σε ισχύ από χθες και θα πρέπει απλώς να κυρωθεί στο προσεχές διάστημα από τη Βουλή. 
Ετσι, είναι πλέον γεγονός οι επίτροποι σε υπουργεία, δήμους και τράπεζες

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομενου. 

Από iefimerida 
  
Αυστηρή εποπτεία, φόροι και κυρώσεις
Η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει την εφαρμογή της ρήτρας αυτόματης επιβολής μέτρων σε περίπτωση αστοχιών του προγράμματος, αν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι που προβλέπονται από την ψήφιση των πρόσφατων μέτρων.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

*Τοποθέτηση Επιτρόπου (έλληνα) στο υπουργείο στο οποίο προβλέπονται κυρώσεις αν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα καταγραφεί απώλεια στόχου και υπέρβαση κατά 10 % του επιδιωκόμενου στόχου. Ο Επίτροπος θα ονομάζεται Επόπτης οικονομικών υπηρεσιών ονομάζεται και θα είναι εγκατεστημένος σε κάθε υπουργείο. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνονται οι στόχοι περιλαμβάνεται και η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.

*** Στους Δήμους θα ιδρυθούν Παρατηρητήρια Οικονομικής Αυτοτέλειας τα οποία όταν διαπιστώνουν απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους άνω του 10% θα επιβάλλεται αύξηση των φόρων (δημοτικών τελών) στους πολίτες, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής ΤΑΠ για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις. Επίσης θα μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, περιορισμό δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

*** Όταν καταγράφονται στις ΔΕΚΟ αποκλίσεις σε ποσοστό άνω του 10% θα μειώνεται αυτόματα και ισόποσα ο προϋπολογισμός της, θα περικόπτονται οι επιχορηγήσεις και θα αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση που τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του ΔΣ του φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μηνός.

*Αν δεν συγκεντρώνονται τα προϋπολογιζόμενα με βάση το πρόγραμμα έσοδα από συγκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις, τότε θα βγαίνει προς πώληση άλλο περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου, ενώ τα έσοδα θα πηγαίνουν στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας. Μάλιστα επισημαίνεται πως το τίμημα που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Στη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου-σκούπα περιλαμβάνονται πολλά που δεν ρυθμίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο, όπως π.χ. το ζήτημα της δραστικής ουσίας του φαρμάκου (γεννόσημο),η λειτουργία της αγοράς με ρυθμίσεις ακόμη και για το πως και από πού θα πωλείται το βρεφικό γάλα, ζητήματα για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, των οδηγών ΤΑΧΙ και Βυτιοφόρων, αλλά και διατάξεις για τις συντάξεις και τα εφάπαξ (καταργείται η δυνατότητα να βάζει φρένο το υπουργείο στις μειώσεις των εφάπαξ).

Επίσης, ο κ. Σαμαράς έδωσε εντολή στον κ. Μπαλτάκο να συντάξει άμεσα και άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να ρυθμιστούν θέματα των συντάξεων των υπαλλήλων της Βουλής, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ζήτημα των συντάξεων των βουλευτών. 

Στο δρόμο για τη Βουλή - Τι αναφέρει το Σύνταγμα
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι πράξεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην Βουλή για κύρωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την έκδοσή τους. Εάν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν υποβληθούν στην Βουλή για κύρωση, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ή αν δεν κυρωθούν από το Κοινοβούλιο εντός τριών (3) μηνών, τότε παύουν να ισχύουν, όμως μόνο για το μέλλον.

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, παρέχουν την δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία, να εκδίδει κανονιστικές πράξεις, χωρίς την προηγούμενη έκδοση τυπικού νόμου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και ευελιξία έκτακτες καταστάσεις.

Οι πράξεις αυτές έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και αν κυρωθούν εκ των υστέρων από την Βουλή αποκτούν μορφή τυπικού νόμου, ενώ η ισχύς τους επεκτείνεται χρονικά.

Αν ωστόσο δεν κυρωθούν ισχύουν ως ουσιαστικοί νόμοι, προσωρινής ισχύος (από σαράντα μέρες, αν δεν υποβληθούν στο Κοινοβούλιο, έως τρεις μήνες αν υποβληθούν χωρίς τελικά να κυρωθούν).

Η διάγνωση του κατά πόσον υφίσταται ή όχι έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, η οποία να επιβάλει την έκδοσή τους, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής λειτουργίας, δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε και από τα Δικαστήρια.

1. Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

2. Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

3. α) Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
β) Λεπτομέρειες εφαρμογής της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012(Α΄ 222)
γ) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών.


4. α) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 108), όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
β) Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού − Μητρώο Ξεναγών − Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

6. α) Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων.
β) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις.


7. α) Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012.
β) Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
γ) Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
δ) Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
ε) Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας.
στ) Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας.