Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

To πρόβλημα για Το Ποτάμι για την "λάθος" εξαγγελία δημιουργίας της ΜΟΜΑ είναι η ζημία στους εργολάβους!

@ptsiaras