Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Πρωτογενές πλεόνασμα με… ελλειμματικό ισοζύγιο

Tο υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για το εξάμηνο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2014, με το ισοζύγιο να είναι ελλειμματικό κατά σχεδόν 2,42 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.511 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου...
για πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ.
   
Ωστόσο, στα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.419 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4.991 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3.856 εκατ. ευρώ.
   
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23.615 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 241 εκατ. ευρώ ή 1,0% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου του Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2015-2018, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 19.021 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ ή κατά 0,5% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.
   
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 είναι οι εξής:
1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 143 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
2. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 170 εκατ. ευρώ ή 18,9%.
3. Oι φόροι στην περιουσία κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,6%.
4. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 5,6%.
5. Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ. ή 10,4%.
6. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 166 εκατ. ευρώ ή 9,2%.
   
Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:
1. Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 3,7%.
2. Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,4%.
3. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 12,8% και 230 εκατ. ευρώ ή 11,7% αντίστοιχα.
4. Οι λοιποί ΕΦΚ κατά 45 εκατ. ευρώ ή 3,6%.
5. Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 85 εκατ. ευρώ ή 44,6%.
   
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.558 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 96 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.462 εκατ. Ευρώ), τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.969 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26.034 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.195 εκατ. ευρώ, έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (27.230 εκατ. ευρώ).
   
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23.672 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1.240 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 943 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (21.000 εκατ. ευρώ).
   
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.120 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.350 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 247 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 31 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 16 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, 54 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 51 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.
   
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2.362 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.318 εκατ. ευρώ) και κατά 590 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  
Από efsyn