Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Μαξίμου: Αρνητικά τετελεσμένα αν περάσει εκ νέου η δανειακή σύμβαση από τη Βουλή

Σε συνέχεια των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Γαβριήλ Σακελλαρίδη σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία επέκτασης της δανειακήςσύμβασης θα έρθει στη Βουλή μόνο προς συζήτηση και όχι προς κύρωση κύκλοι του Μαξίμου επιβεβαιώνουν ότι θα υπάρξει συζήτηση στη Βουλή αλλά όχι ψήφιση.

Η συζήτηση θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα με τη διαδικασία 142Α του κανονισμού της Βουλής.
Οι ίδιοι κύκλοι εξηγώντας το σκεπτικό της κυβέρνησης τονίζουν τα εξής σημεία:...

·  Η κυβέρνηση δεν υπέγραψε καμία νέα δανειακή σύμβαση επέκτεινε απλώς την ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας ως το τέλος Ιουνίου

·  Η παράταση της δανειακής σύμβασης έχει ήδη υπογραφεί από όλους τους συμβαλλόμενους, ενώ «ο ESM δε ζητάει καμία κύρωση από την ελληνική Βουλή καθώς δεν υπάρχει καμία διεθνής απαίτηση» αλλά αρκεί η υπογραφή του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

·  Το γερμανικό κοινοβούλιο δεν κύρωσε τη δανειακή σύμβαση απλά έδωσε έγκριση στην απόφαση του eurogroup και στη λίστα μεταρρυθμίσεων που απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών.

«Δεν είναι αθώο το αίτημα για κύρωση στη Βουλή»

Ο λόγος που η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή συνδέεται με νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρούσα δανειακή σύμβαση, την οποία το Μαξίμου δε θέλει να αποδεχτεί και να νομιμοποιήσει. Ουσιαστικά η κυβέρνηση δε θέλει αυτό που πέτυχε πολιτικά και δια της διπλωματικής οδού να το απολέσει δια της νομικής οδού, κυρώνοντας εκ νέου την υπάρχουσα σύμβαση την οποία δεν αναγνωρίζει.

Για αυτό το Μαξίμου καταλογίζει σκοπιμότητα σε όσους μετ’ επιτάσεως ζητούν να έρθει η συμφωνία προς κύρωση στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι κύκλοι του Μαξίμου σημειώνουν πως «το αίτημα για εκ νέου κύρωση της υπάρχουσας σύμβασης από τη Βουλή, χωρίς αυτό να απαιτείται, δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται» αλλά αντανακλά τις προσπάθειες κάποιων «να εκμαιεύσουν αποφάσεις και δεσμεύσεις από την παρούσα Βουλή που δημιουργούν τετελεσμένα αρνητικά στη διαπραγμάτευση».

Με άλλα λόγια η κυβέρνηση υιοθετεί το επιχείρημα των Κασιμάτη - Κατρούγκαλου ότι η συμφωνία γέφυρα αποτελεί διαπραγματευτική πράξη και όχι καταληκτική συμφωνία, επομένως με δεδομένο ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση η δανειακή σύμβαση που σύνηψε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πρέπει να κυρωθεί από την παρούσα Βουλή.

 Από το Ποντίκι

Σε ποιο άρθρο «πατάει» η κυβέρνηση για να φέρει τη δανειακή σύμβαση στη Βουλή 
Μια σύντομη συζήτηση κατά την οποία θα πάρουν το λόγο μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί και όχι οι βουλευτές των κομμάτων επιλέγει το Μαξίμου για την «είσοδο» στη Βουλή του θέματος της παράτασης της δανειακής σύμβασης.

Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να φέρει το θέμα στη Βουλή, «πατώντας» επάνω στο άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει: 

Αρθρo 142A: Aνακοινώσεις και δηλώσεις της Kυβέρνησης ενώπιον της Bουλής

1. Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Bουλής η Kυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη «συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως» του επόμενου άρθρου να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση

2. Tο αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται στον Πρόεδρο της Bουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον.

3. H ανακοίνωση ή δήλωση της Kυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.

4. Oι Πρόεδροι των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της Kυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ’ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Kοινοβουλευτικής Oμάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ’αυτόν.

5. H απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.

6. H δευτερολογία των Προέδρων των Kοινοβουλευτικών Oμάδων της Aντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.

**7. Όταν οι ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής γίνονται από τον Πρωθυπουργό, οι αναπληρωτές - εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορούν να λάβουν το λόγο, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.

***8. Η Κυβέρνηση, επίσης, ενημερώνει τη Βουλή δια των Υπουργών για σοβαρά θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος αγόρευσης των Υπουργών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας, των δε αναπληρωτών–εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Η δευτερολογία των Υπουργών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας, των δε αναπληρωτών – εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τα τρία (3) λεπτά της ώρας.

Από το Ποντίκι