Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Χρυσόγονος: Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα

Tη μόνιμη επωδό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που λήφθηκαν στα πλαίσια των Μνημονίων, αμφισβήτησε με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος.

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρέθεσε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια αποφάσεων του Συμβουλίου ECOFIN και απηύθυνε ερώτηση στην Επιτροπή για...
την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα μέτρα αυτά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα, σε απάντηση προηγούμενων ερωτήσεών μου, πως κατά την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν τυγχάνει εφαρμογής καθώς οι αρχές του οικείου κράτους μέλους δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Στις απαντήσεις της παραπέμπει σε νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, όπως για παράδειγμα στη διάταξη του Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2014, υπόθεση C-264/12 (1).

Εν τούτοις, πολλά από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι σε εκτέλεση όχι μόνο του Μνημονίου Συνεννόησης, αλλά αποφάσεων του ECOFIN, το οποίο, ως γνωστόν, αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 12.7.2011(2) και της 4.12.2012 (3), που περιλαμβάνουν μία λίστα συγκεκριμένων μέτρων που μεταφέρθηκαν στην ελληνική νομοθεσία, όπως η αύξηση του ΦΠΑ και η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων (4).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Εφ' όσον τα ανωτέρω μέτρα ελήφθησαν σε εφαρμογή και των αποφάσεων του Συμβουλίου ECOFIN και, κατά συνέπεια, αποτελούν δίκαιο της Ένωσης, εφαρμόζεται κατά την άποψη της Επιτροπής ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα μέτρα αυτά;

Από avgi