Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

Ημερολόγιο χρέους από τη W.S.J: Τι πληρώνει η Ελλάδα κάθε μήνα μέχρι το τέλος του 2015 (γραφήματα)

Η αμερικανική οικονομική εφημερίδα παρουσιάζει σε γραφήματα το ημερολόγιο χρέους της Ελλάδας. 

Δείτε τα ποσά που πρέπει να δαπανήσει η χώρα μας έως το τέλος του 2015...

Από 6 Μαρτίου έως 8 Μαΐου 

Από 12 Μαΐου έως 20 Ιουλίου 

Από 7 Αυγούστου έως 21 Δεκεμβρίου 

Από το koutipandoras