Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Οι «μπάτσοι» να γίνουν αστυνομικοί

«Ποιο ήταν το ζητούμε­νο; Να μην υπάρξουν τραυματισμοί πολιτών ή αστυνομικών, να μη σημειωθούν έκτροπα, να μην προκληθούν φθορές σε ξένες περιουσίες (αυτοκίνητα, καταστήματα κ.λπ.) και να μην παραμείνει το κέντρο της Αθήνας αποκλεισμένο για ώρες. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε απόλυτο βαθ­μό» υποστήριξε στο «Ποντίκι» ανώτε­ρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέροντας το κλίμα ικανοποίησης που υπάρ­χει στην ηγεσία.

Βέβαια, τόσο τα έμπειρα στελέχη...
του αρχηγείου όσο και το υπουργείο Δημό­σιας Τάξης γνωρίζουν πως τα «δύσκο­λα» για τον νέο υπουργό αναπληρωτή βρίσκονται «προ των πυλών».

Οι αλλαγές τις οποίες μελετά ο Γιάν­νης Πανούσης, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μεγάλων διαδηλώσεων από την Ελληνική Αστυνομία, μπορεί να βρίσκουν ανταπόκριση σε μεγάλη με­ρίδα των ένστολων, δεν σημαίνει όμως πως δεν υπάρχουν και αντιδράσεις.

Ήδη το Σωματείο Ειδικών Φρου­ρών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΕΦΕ-ΑΑ), με ανοικτή επιστολή του προς τον Πανούση, άφησε αιχμές για τα γκράφι­τι στον φραγμό από κλούβες των ΜΑΤ που έκαναν με σπρέι νεαροί κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής πορείας του περασμένου Σαββάτου.

«Δεν περιγράφει επιτυχία και άκρα­τη ικανοποίηση για την κοινωνία το γε­γονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι θα έπρεπε μετά το πέρας της εργασίας τους να επιστρέψουν στη δουλειά τους με οχή­ματα τα οποία ήταν κατάστικτα ύβρε­ων και απειλών, γενόμενοι παράλλη­λα αντικείμενο έντονου σχολιασμού όσων τους είδαν άμεσα και όσων τους είδαν από εικόνες που παρουσιάστη­καν στα ΜΜΕ».

«Δεν θεωρούμε πως προσβλήθηκε η τιμή ή επλήγη το φρόνημα των αστυ­νομικών από τα γκράφιτι σε τέσσερις κλούβες. Ένα χέρι πλύσιμο και βάψιμο χρειάστηκε να γίνουν» ήταν ο σκωπτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας το συμβάν.

Η αντίδραση των Ειδικών Φρουρών έχει αιτία. Αφορά την προβλεπόμενη κατάργηση της κατά γενική παραδο­χή «προβληματικής» ομάδας ΔΕΛΤΑ και την απορρόφηση σε άλλες υπηρε­σίες των αστυνομικών οι οποίοι υπηρε­τούν εκεί (είναι όλοι ειδικοί φρουροί).

Τα συνεχή κρούσματα βίας, απει­θαρχίας και παράβασης καθήκοντος, που φθάνει ή και ξεπερνά τα όρια της ρατσιστικής συμπεριφοράς, των υπηρετούντων στη συγκεκριμένη υπηρε­σία αποτελούν «ανοικτή πληγή» για το Σώμα μειώνοντας την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των πολιτών.

Νέα πολιτική

Την περασμένη Τρίτη ο Πανούσης έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο μέ­γαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρουσία του αττικάρχη Κωνσταντίνου Μιχαιρίνα και των διευθυντών των αστυνομικών υπηρεσιών παρουσίασε σε γενικές γραμμές το σκεπτικό με το οποίο σκοπεύει να ασκεί την πολιτική εξουσία στο Σώμα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όσον αφορά το θέμα των διαδηλώ­σεων και τον ρόλο των ΜΑΤ, επέμεινε στον περιορισμό της ρίψης χημικών μόνο στις περιπτώσεις ταραχών και εφόσον διακυβεύεται η σωματική ακε­ραιότητα πολιτών ή αστυνομικών. Επί­σης προβλέπεται ότι:

1. Δεν θα υπάρχουν πια άνδρες της Ασφάλειας με πολιτικά δίπλα στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Στρατηγός, αρμό­διος για τον σχεδιασμό των μέτρων, δηλώνει ότι στις πορείες θα βλέπουμε μόνο ένστολους και πως η ηγεσία θα είναι αμείλικτη σε περίπτωση που δει αστυνομικό με πολιτικά δίπλα σε δι­μοιρία. Ο στόχος είναι να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί κάποι­ος αστυνομικός να υπερβαίνει τα όρια στην υπηρεσία του.

2
. Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις των ΜΑΤ δίπλα στο μπλοκ των αναρχι­κών, όπως γινόταν μέχρι σήμερα που οι διμοιρίες περικύκλωναν τους αντιεξουσιαστές. Οι άνδρες των ΜΑΤ θα βρί­σκονται σε απόσταση και σε μη εμφα­νές σημείο.

3. Στο ύψος της Βουλής, και συγκε­κριμένα στα «λουλουδάδικα» επί της Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρίσκονται παραταγμένες κλούβες των ΜΑΤ αλλά όχι αστυνομικοί. Σε απόσταση πενή­ντα μέτρων από τις κλούβες θα τοπο­θετείται κορδέλα που θα προειδοποι­εί τους διαδηλωτές ότι πρέπει να στα­ματήσουν. Στο σημείο θα βρίσκεται μόνο ένας αστυνομικός διευθυντής και κανένας άλλος. Σε περίπτωση που οι διαδηλωτές αγνοήσουν τον αξιω­ματικό, σκίσουν την κορδέλα και προ- καλέσουν φθορές στα οχήματα, μόνο τότε θα υπάρχει επέμβαση από τις μη ορατές μέχρι εκείνη τη στιγμή διμοι­ρίες που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα από πίσω.

4
. Όλοι οι σταθμοί του μετρό θα κρα­τούνται ανοιχτοί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι παραπάνω προτάσεις τέθηκαν υπ' όψιν των αστυνομικών διευθυντών, από τους οποίους ζητήθηκε εντός των αμέσως επόμενων ημερών να καταθέ­σουν τις δικές τους προτάσεις, ώστε το συντομότερο δυνατό να καταρτι­στεί το νέο επιχειρησιακό πρόγραμ­μα της διαχείρισης συγκεντρώσεων. Άλλωστε, η περίοδος «χάριτος» για την κυβέρνηση της Αριστεράς δεν πρόκει­ται να διαρκέσει πολύ και έχει ενδιαφέ­ρον να δούμε τη στάση που θα κρατή­σουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ όταν η κα­τάσταση «ξεφύγει» από τον έλεγχο...
Από το Ποντίκι