Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ο πρώτος "πυροβολισμός" από την ΕΚΤ

Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σφίγγει τον κλοιό ρευστότητας απέναντι στο ελληνικό δημόσιο ακυρώνοντας το αξιόχρεο των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.

Το βασικό επιχείρημα της τράπεζας είναι η ανυπαρξία ή αδυναμία ολοκλήρωσης της πέμπτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος στήριξης. Για την επαναφορά αναγνώρισης του αξιόχρεου των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου η ΕΚΤ βάζει πλέον όρο, με απόλυτο και ανελαστικό τρόπο, την αποδοχή ενός νέου προγράμματος-μνημονίου.

Στην πραγματικότητα, με την απόφαση αυτή, η ΕΚΤ επισπεύδει τη συγκεκριμένη κίνηση που επρόκειτο να γίνει την 1η Μαρτίου, για τις 11 Φεβρουαρίου, αφήνοντας στις ελληνικές τράπεζες ως μοναδική πηγή χρηματοδότησης τον ELA από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό που θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA για...
να καλύψουν την ακύρωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ υπολογίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 40 δισ. ευρώ.

Της απόφασης αυτής είχε προηγηθεί η ανανέωση για δύο εβδομάδες της παροχής ρευστότητας μέσω του ΕLA.

Το εντυπωσιακό με την απόφαση της ΕΚΤ είναι ότι ανακοινώθηκε σχεδόν παράλληλα με τις συναντήσεις που είχε ο Draghi με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να άρει την παραίτηση (waiver) που επηρεάζει τα χρεόγραφα που εκδίδονται ή εγγυώνται πλήρως από την Ελληνική Δημοκρατία.

Η παραίτηση επέτρεπε στα εν λόγω χρεόγραφα να χρησιμοποιούνται στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος παρά το γεγονός ότι δεν εκπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις  πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τα χρεόγραφα θα παύσουν να είναι επιλέξιμα ως ενέχυρα από τις 11 Φεβρουαρίου, αναφέρει η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προεξοφληθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Προσθέτει ότι η απόφαση είναι συμβατή με τους υφιστάμενους κανονισμούς του Ευρωσυστήματος.

Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η απόφαση δεν έχει συνέπειες για το καθεστώς αντισυμβαλλόμενου των ελληνικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος, για αντισυμβαλλόμενους που δεν έχουν επαρκή εναλλακτικές εγγυήσεις (collateral), μπορούν να ικανοποιηθούν από τη σχετική εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω του μηχανισμού για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA), εντός των υφιστάμενων κανονισμών του Ευρωσυστήματος, διευκρινίζει η ΕΚΤ".

«Τα νέα πιθανότατα θα τρομάξουν τους καταθέτες και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων. Εάν η Ελλάδα μπορέσει να συμφωνήσει με την τρόικα, είμαι σίγουρος ότι εάν η Ελλάδα συνάψει συμφωνία με την τρόικα, η ΕΚΤ θα αποκαταστήσει το waiver», σχολιάζει ο Peter Boockvar, επικεφαλής αναλυτής αγοράς του The Lindsey Group.

Από capital