Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ολόκληρη η συγκέντρωση ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων

Ολόκληρη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε και πλάνα από στην συγκέντρωση που έγινε υπό συνεχή βροχή, για την κατάργηση των μνημονίων (Σύνταγμα, 27.2.2015)

22:10 πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων
26:40 τι προτείνει το ΚΚΕ
30:30 προτάσεις και πρωτοβουλίες εντός και εκτός κοινοβουλίου
Σημ: στο βίντεο δεν περιέχονται περίπου 2 λεπτά από την ομιλία για τεχνικούς λόγους, λόγω της βροχής