Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Πόσο είναι τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε δραχμές είπαμε??