Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

EKT: Στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων η Ελλάδα με προϋποθέσεις - Στα €60 δισ. συνολικά οι μηνιαίες αγορές

Η ανακοίνωση της Ποσοτικής Χαλάρωσης από τον Μ. Ντράγκι - Αμετάβλητο στο 0,05% το βασικό επιτόκιο του ευρώ 
Αγορές ομολόγων 60 δις. ευρώ ανά μήνα και τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια ανακοίνωσε ο Μ. Ντράγκι. Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχουν οι όροι και προϋποθέσεις που θα τεθούν για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αμετάβλητα στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 0,05% άφησε, όπως εξάλλου αναμενόταν το βασικό επιτόκιο του Ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δηλώσεις Ντράγκι:...
Η ΕΚΤ επιβεβαιώνει την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης.

Για να αντιμετωπιστεί η παραμονή του πληθωρισμού σε χαμηλα επίπεδα.

Με τα μέτρα στήριξης αναμένουμε ανάκαμψη το 2015 και το 2016

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαντον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο δεν είχαν επιθυμητά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα καταστήσει τον δανεισμό πιο εύκολο

Το σχέδιο ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ισοδυναμεί με 1,1 τρισ.ευρώ

Το ύψος των αγορών θα είναι ανάλογο της συμμετοχής της κάθε χώρας στον ισολογισμό της ΕΚΤ

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και αν χρειαστεί θα επεκταθεί.

Θα υπάρξουν πρόσθετα κριτήρια για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης από ΕΕ και ΔΝΤ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών θα αναλαμβάνουν το 80% των ρίσκων, ενώ το υπόλοιπο 20% αναλαμβάνει η ΕΕ.

Θα υπάρχουν όρια 33% ανά εκδότη χρέους και 25% ανά έκδοση.

Το πρόγραμμα αφορά συνδυασμένες αγορές δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, ενώ τον κεντρικό συντονισμό θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το πρόγραμμα αφορά συνδυασμένες αγορές δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

Τα χρήματα που θα πάρουν οι τράπεζες από τις αγορές ομολόγων θα μπορούν είτε να χρηματοδοτήσουν τον ιδιωτικό τομέα είτε να κατατεθούν στην ΕΚΤ, με αρνητικό όμως επιτόκιο. Έτσι δίνεται κίνητρο για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας.

Από tovima