Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Όλοι στη μάχη της διαπραγμάτευσης. Ο καθένας από το μετερίζι του...

@antistachef