Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Άδωνη κάνε μας τη χάρη ... Γελάστε ελεύθερα. Ή κλάψτε. Δεν έχει σημασία πια.

Την παραδειγματική τιμωρία του συλληφθέντα πρόεδρου του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», Χάρη Τομπούλογλου ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι διορίστηκε πρόεδρος από το ίδρυμα Αγλαΐα Κυριακού και όχι από την κυβέρνηση. «Το ίδρυμα επέλεξε το κύριο Τομπούλογλου, εγώ δεν είχα καμία ανάμιξη με τον διορισμό του ούτε και ο προκάτοχός μου», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε την άμεση αλλαγή του και παραίτησή του. «Από δω και μπρος θα συζητήσουμε πώς θα έχει η κυβέρνηση άμεση ανάμιξη στη τοποθέτηση...
του διοικητή».

Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί μας μπερδεύει ο κ. υπουργός. Στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας με τα δημόσια νοσοκομεία που ανήκουν στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (εδώ) εμφανίζεται στην 20η θέση το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  “Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”. Σε αυτό δεν ήταν διοικητής ο Χάρης Τομπούλογλου; Πώς γίνεται, λοιπόν, ο διοικητής ενός δημόσιου νοσοκομείου να μη διορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά από άλλον;

Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Στη «Διαύγεια» βρίσκεται αναρτημένη από τις 10/4/ 2012 κοινή υπουργική απόφαση (εδώ) με θέμα ««Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» σύμφωνα με την οποία «Το Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Επίσης στο αντίστοιχο ΦΕΚ, αναφέρεται στο άρθρο 17 «ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:

1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή
υπηρεσιών

3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.

4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών
στοιχείων.

5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές του
Στο μήνυμα του προέδρου του νοσοκομείου, Χάρη Τομπούλογλου, που ακόμη υπάρχει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (εδώ) αναφέρεται «Είμαστε υπηρέτες του δημόσιου συμφέροντος. Χρέος μας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε ΟΛΑ τα παιδιά αδιακρίτως με ευαισθησία, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ευγένεια. Το χρέος μας αυτό όποιες κι αν είναι οι ελλείψεις ή οι ατέλειές μας δε συμβιβάζεται. Αναγνωρίζουμε ότι στο έργο μας αρωγοί εκτός από την πολιτεία είναι οι εθελοντές, χορηγοί, δωρητές του Νοσοκομείου προς τους οποίους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας».

Όλα δημόσια, λοιπόν, αλλά κατά τα λοιπά η κυβέρνηση δεν είχε καμία εμπλοκή στο διορισμό του Χάρη Τομπούλογλου στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου. Μα είναι δυνατόν; Σύμφωνα με τη λογική του κ. Υπουργού, σαφώς και είναι καθώς ο κ. Τομπούλογλου εκλέχθηκε από το «Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος». Επειδή όμως τελείωσε η τρελίτσα, στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να δείτε ποιος διόρισε τα μέλη του Δ.Σ. που εξέλεξαν τον Χάρη Τομπούλογλου.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, ξεκάθαρα διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. και ως εκ τούτου γνωρίζει πολύ καλά ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος. Τελείωσε πλέον το παιχνιδάκι της μη ευθύνης και γι’ αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα είναι μπούρδες!

Για την ιστορία και μόνο, τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος που εξέλεξαν τον Χάρη Τομπούλογλου μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Για το τέλος το καλύτερο! Σχετικά με το «επιχείρημα» που κυκλοφορούν οι προσκείμενες στην κυβέρνηση ιστοσελίδες, ότι ο Χάρης Τομπούλογλου δε διορίστηκε από την κυβέρνηση μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, αλλά από το πρωτοδικείο, η αλήθεια είναι η εξής: Ο Τομπούλογλου ορίστηκε ισόβιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης του Εθνικού Συμβουλίου Κληροδοτημάτων. Και ιδού το κερασάκι: Το Εθνικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων υπάγεται… στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και διορίζει τα μέλη του.

Εν κατακλείδι: Τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων που διορίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, διόρισαν ισόβιο μέλος του Δ.Σ. του «Αγλαΐα Κυριακού» τον Χάρη Τομπούλογλου και στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος που διορίσθηκαν από το υπουργείο Υγείας τον εξέλεξαν πρόεδρο, αλλά κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη  «Η κυβέρνηση δεν έχει άμεση ανάμιξη στη τοποθέτηση του διοικητή του Ιδρύματος». Γελάστε ελεύθερα. Ή κλάψτε. Δεν έχει σημασία πια.

Από τον ΚΑΡΤΕΣΙΟ