Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Τάκης Μπαλτάκος: Τα ντοκουμέντα ενός σκανδάλου! (ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση του διορισµού του υιού Μπαλτάκου στο Λιµενικό

Του Παναγιώτη Τζένου, Εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία και έγγραφα-ντοκουµέντα φέρνουν σήµερα στο φως της δηµοσιότητας τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για τη σκανδαλώδη υπόθεση διορισµού του υιού Μπαλτάκου στο Λιµενικό, η οποία...
ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων από τα ΜΜΕ, αλλά και την αντιπολίτευση. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτουµε τις δύο φωτογραφικές διατάξεις επί υπουργίας Κ. Μουσουρούλη στο υπ. Ναυτιλίας, οι οποίες προκαλούν τεράστια ερωτηµατικά και απαιτούν την άµεση παρέµβαση του Μεγάρου Μαξίµου. Με την πρώτη οι επιλαχόντες που υπερπήδησε ο υιός Μπαλτάκος στον διαγωνισµό θεωρήθηκαν ως νέα σειρά - πράγµα πρωτοφανές στα δεδοµένα των διαγωνισµών, προφανώς για να κοπάσουν οι αντιδράσεις. Με τη δεύτερη, η οποία δηµοσιεύθηκε στο… ίδιο ΦΕΚ, ο νεαρός ∆ηµήτριος-Γεώργιος, υιός του ισχυρού άνδρα της κυβέρνησης Τάκη Μπαλτάκου, κατάφερε να τοποθετηθεί µετά την αποφοίτησή του στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ., παρακάµπτοντας για πρώτη φορά την υποχρέωση τριετούς παραµονής στην παραµεθόριο.

Υπενθυµίζεται ότι ο νεαρός Μπαλτάκος στον διαγωνισµό των σηµαιοφόρων του Λ.Σ. είχε αποτύχει στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, καθώς είχε βαθµολογηθεί µε 8 (οκτώ), ενώ είχε κοπεί και δεύτερη φορά µετά και την απόφαση του ΑΣΕΠ για αναβαθµολόγηση του γραπτού.
Στη συνέχεια προσέφυγε στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, το οποίο σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις επιλαχόντων -και όχι αποτυχόντων, όπως ο υιός Μπαλτάκος-, που επίσης είχαν προσφύγει, προχώρησε σε έκδοση προσωρινής διαταγής, µε την οποία καλούσε το Λιµενικό να κάνει δεκτό στη σχολή τον υιό Μπαλτάκο, προτού καν δικαστεί η αίτηση. Το εντυπωσιακό, όµως, σε αυτή την υπόθεση είναι η µεθόδευση που έγινε για τη συγκεκριµένη απόφαση.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οπως προκύπτει από την αίτηση αναστολής που έχουν στη διάθεσή τους τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», το δικόγραφο κατατέθηκε στις 14-10-2011. Την ίδια ηµέρα η προϊσταµένη του δικαστηρίου ανέθεσε την υπόθεση στο Α1 Ακυρωτικό Τµήµα του Εφετείου και, ταυτόχρονα, ζήτησε εντός προθεσµίας 5 ηµερών από τον τότε υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, Χρήστο Παπουτσή, να καταθέσει τις απόψεις της διοίκησης για την εν λόγω απόφαση. 
Παραδόξως και πριν καν παρέλθει η ηµεροµηνία µε βάση την οποία το υπουργείο έπρεπε να απαντήσει, συγκεκριµένα στις 18-10-2011, χωρίς καν να παρίσταται το ∆ηµόσιο, το δικαστήριο διέταξε την προσωρινή κατάταξη του υιού Μπαλτάκου στο Λιµενικό. Αξίζει να σηµειωθεί -κι αυτό έχει τη σηµασία του- ότι η συνήγορος του υιού Μπαλτάκου και στενή συνεργάτιδα του γενικού γραµµατέα της κυβέρνησης, κ. Τάκη Μπαλτάκου, Κυριακούλα-Λίνα ∆ικαιάκου, είχε πάρει ειδική άδεια για να παραστεί στο δικαστήριο, καθώς εκείνη την ηµέρα οι δικηγόροι απεργούσαν…

Οπως φαίνεται από τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα «Π», η συγκεκριµένη απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τότε υπουργού, ο οποίος στην αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ανέφερε ότι «η επίµαχη προσωρινή διαταγή εκδόθηκε χωρίς να έχει εξαντληθεί η προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών», ενώ προσέθετε ότι «η αίτηση ακυρώσεως όσον και η αίτηση αναστολής δεν έχουν συζητηθεί µέχρι σήµερα, µάλιστα, δε, δεν έχει ορισθεί ούτε ηµεροµηνία δικασίµου»!
Τα εντυπωσιακά ευρήµατα, όµως, δεν σταµατούν εδώ.

Με δεδοµένη την προσωρινή διαταγή, το Λιµενικό απέστειλε έγγραφο προς τον νοµικό σύµβουλο του τότε ΥΠ.Α.Α.Ν., στο οποίο ανέφερε ότι υπήρχε «εκ του Νόµου αντικειµενική αδυναµία κατάταξης του αιτούντος, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει θέση η οποία να έχει εγκριθεί από το ΓΛΚ/Κράτους σε εκτέλεση του τακτικού ετήσιου Προϋπολογισµού είτε δικαστικής απόφασης». 
Ως εκ θαύµατος, λίγες ηµέρες µετά, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Φ. Σαχινίδης, παρείχε έγκριση για την καταβολή των αποδοχών για την προσωρινή κατάταξη του ∆ηµητρίου-Γεωργίου Μπαλτάκου στο Λιµενικό, ορίζοντας το κόστος σε 22.223 ευρώ. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε κάθε προηγούµενο, ο υιός Μπαλτάκος εκείνη την περίοδο παρακολουθούσε κανονικά τη σχολή, χωρίς να έχει καν εκδικαστεί σε οριστικό βαθµό η αίτηση ακύρωσης. Τα σκανδαλώδη περιστατικά, όµως, δεν σταµατούν ούτε εδώ.

ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΜΑ

Το ∆ιοικητικό Εφετείο µε την υπ’ αριθµόν 973/2012 απόφασή του, όπως αποκάλυψαν τα «Π», προέβη σε ένα λογικό, αλλά και νοµικό, όπως υποστηρίζουν επιφανείς δικηγόροι, άλµα. Επί της ουσίας, βαθµολόγησε το γραπτό -ως µη όφειλε- αναφέροντας στο σκεπτικό ότι «… η αξιολόγηση του δοκιµίου του αιτούντος (∆ηµητρίου-Γεωργίου Μπαλτάκου) στο ανωτέρω υποερώτηµα υπερβαίνει τα ακραία όρια της αντικειµενικής, κατά την κοινή πείρα, αξιολόγησης»! Το εντυπωσιακό της υπόθεσης, όµως, δεν είναι αυτό, αν και, όπως τονίζουν επιφανείς δικηγόροι, η συγκεκριµένη απόφαση θα µπορούσε να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου ακόµα και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, µε µαζικές προσφυγές εξεταζοµένων, που θα µπορούσαν να θεωρήσουν αυτή την υπόθεση ως δεδικασµένο για να προκαλέσουν χάος.
Το εντυπωσιακό είναι ότι, ενώ στο ∆ιοικητικό Εφετείο προσέφυγαν και άλλοι συµµετάσχοντες στον συγκεκριµένο διαγωνισµό, οι οποίοι µάλιστα δικαιώθηκαν, δεν είχαν την ίδια τύχη από τους βαθµολογητές του Λιµενικού. Οπως προκύπτει από τα έγγραφα που επίσης παρουσιάζουν κατ’ αποκλειστικότητα τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», οι βαθµολογητές, Α. Βουτσινάς, πλωτάρχης του Λ.Σ., και Κ. Πανταζόπουλος, υποπλοίαρχος του Λ.Σ., αν και εκλήθησαν να βαθµολογήσουν πέντε επιλαχόντες, που δικαιώθηκαν δικαστικά από το ∆ΕΠ, δεν άλλαξαν τη βαθµολογία σε καµία εκ των περιπτώσεων. Αντιθέτως, η βαθµολογία άλλαξε µόνο στην περίπτωση του υιού Μπαλτάκου, και µάλιστα από τους ίδιους βαθµολογητές που τις άλλες δύο φορές τον είχαν βαθµολογήσει κάτω από τη βάση. Τα συµπεράσµατα σε αυτή την περίπτωση είναι προφανή.
  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτό, όµως, που ακολούθησε ήταν επίσης σκανδαλώδες. Προκειµένου να καλυφθούν οι αντιδράσεις των επιλαχόντων που δεν δικαιώθηκαν και να µην αποκαλυφθεί το θέµα, ο τότε υπουργός Ναυτιλίας και στενός φίλος του κ. Μπαλτάκου, Κ. Μουσουρούλης, πέρασε εν µια νυκτί δύο φωτογραφικές διατάξεις στο υπ’ αριθµόν 184 ΦΕΚ, µε ηµεροµηνία 27 Σεπτεµβρίου του 2012, που επίσης παρουσιάζουν τα «Π». 
Στη µεν πρώτη αναφέρεται ότι, «αν µετά τη διενέργεια διαγωνισµού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές σχολές Λιµενικού Σώµατος συγκεκριµένου έτους και ενώ δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να προκηρυχτεί διαγωνισµός κατά το αµέσως επόµενο έτος εξακολουθούν να παραµένουν κενές οργανικές θέσεις (…), επιτρέπεται να καταταγούν κατά το έτος αυτό, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντος διαγωνισµού». Να σηµειωθεί ότι λίγες µέρες πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης, συγκεκριµένα στις 13-8-2012, ο τότε υπουργός είχε συναντηθεί στο υπουργείο µε τους επιλαχόντες και τους γονείς τους. Απλές δουλειές και… φωτογραφικές. Η δεύτερη διάταξη, η οποία περιλαµβάνεται στην παράγραφο 5 του ιδίου ΦΕΚ, ορίζει ότι οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ. έχουν τη δυνατότητα άµεσης (!) µετά την αποφοίτησή τους συµµετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Η συγκεκριµένη διάταξη έδωσε… διέξοδο στον υιό Μπαλτάκο, ο οποίος κατάφερε -παρακάµπτοντας την υποχρέωση 3ετούς παραµονής στην παραµεθόριο- να εκπληρώσει ένα όνειρο ζωής, όπως αναφέρει εξάλλου και στην αίτηση αναστολής του…

Ο γενικός «βόλεψε» και τη σύζυγό του

Νέα «επεισόδια» για τη δράση του πολυπράγµονα γενικού γραµµατέα της κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκου, επ’ ωφέλεια µελών της οικογένειάς του φέρνουν σήµερα στο φως της δηµοσιότητας τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», αποδεικνύοντας πως τα φαινόµενα κατάχρησης εξουσίας για τον «ισχυρό άνδρα» του πρωθυπουργικού γραφείου είναι στην ηµερήσια διάταξη. Συγκεκριµένα, εκτός από την τοποθέτηση του γιου του στο Λιµενικό Σώµα, που υλοποιήθηκε µε τρόπο σκανδαλώδη, όπως αποκάλυψε η εφηµερίδα, ο κ. Μπαλτάκος διόρισε και τη σύζυγό του, χωρίς να κρατήσει καν τους τύπους και παρακούοντας τις εντολές του πρωθυπουργού, κ. Αντ. Σαµαρά, όταν τον Αύγουστο του 2012 ζήτησε να µην υπάρξουν προσλήψεις συζύγων και συγγενών µέχρι και δευτέρου βαθµού. Ετσι, την ώρα που ο ίδιος έβγαζε «διαταγές» µε παραλήπτες τους υπουργούς και τους επικεφαλής δηµοσίων οργανισµών για να µπει φρένο και περιορισµός στο καθεστώς προσλήψεων των µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων, παράλληλα τοποθετούσε τη γυναίκα του µε µισθό 1.700 ευρώ τον µήνα στη Βουλή, σύµφωνα µε το ΦΕΚ υπ’ αρ. 340/20-7-2012.
Πρόκειται για τη Μαρίνα Παπαϊωάννου του Γεωργίου, το όνοµα της οποίας δεν είναι η πρώτη φορά που αναγράφεται σε προσλήψεις που δηµοσιεύονται σε Φύλλα της Κυβερνήσεως, κάτι που εδώ και καιρό συζητείται έντονα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, µεταξύ στελεχών και βουλευτών της.

Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος κατάφερε να πάρει µαζί του τον Ιανουάριο του 2009 και τη σύζυγό του, διορίζοντάς τη στο υπουργείο Πολιτισµού ως µετακλητή υπάλληλο, µε την κ. Παπαϊωάννου να παραµένει στη θέση αυτή µέχρι τις εκλογές του 2009, οπότε η Ν.∆. αποχώρησε από την κυβέρνηση.

Λίγους µήνες µετά, τον Ιανουάριο του 2010, η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν πλέον στην αντιπολίτευση, αλλά ο κ. Μπαλτάκος, όπως και η σύζυγός του, συνέχιζαν να εργάζονται στο ∆ηµόσιο, αυτή τη φορά στο γραφείο του προέδρου του κόµµατος στη Βουλή.

Οπως δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως στις 19 Ιανουαρίου του 2010, η κ. Μαρίνα Παπαϊωάννου του Γεωργίου προσελήφθη από 1η ∆εκεµβρίου 2009 µε Β’ βαθµό και 12° Μ.Κ., «όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής της ∆Ε µισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18-1) του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/03)». Η κ. Μαρίνα Παπαϊωάννου-Μπαλτάκου προσελήφθη επίσης τον Ιούλιο του 2012 σε οργανική θέση στο γραφείο της Γραµµατείας του Πρωθυπουργού στη Βουλή και υπηρετεί στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας, ∆ηµήτρη Σταµάτη. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγες ηµέρες η κ. Μπαλτάκου εντάχθηκε µε απόφαση του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Υγείας, Πελοπίδα Καλλίρη, ως αναπληρωµατική γενική γραµµατέας στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών. Σηµειώνεται, πάντως, πως, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας, λίγοι γνωρίζουν την κ. Παπαϊωάννου, ενώ ακόµη λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν δουλέψει µαζί της. Επιπλέον, αρκετοί υπάλληλοι της Βουλής που εργάζονται στα γραφεία της Ν.∆. δεν έχουν ακούσει ούτε το όνοµά της, ενώ πάρα πολλοί δεν ξέρουν πού και ποιο είναι το πόστο της, αλλά ούτε και οι αρµοδιότητές της.

Από parapolitika