Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Έρχεται ώρα και νυν εστί

-Έσωζα τη χώρα, κύριε Πρόεδρε! 
-Κι εγώ τι νομίζεις ότι κάνω τώρα εδώ, κατηγορούμενε; 

Από Sotosblog, μοντάζ Γρέκι