Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ φορολογούμενου προς το υπουργείο Οικονομικών & ΔΟΥ Ιεράπετρας -> Αν δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το εκκαθαριστικό που μου αποστείλατε, τότε είστε αχρείοι και απατεώνες και κλέφτες.

Δεν έχω... δεν πληρώνω
Είναι κάποιοι εκ πεποιθήσεως μπαταχτσήδες, επαγγελματί­ες της φοροδιαφυγής, με τα «σέα τους, τα μέα τους» και τα λεφτά τους στην Ελβετία. Αυτοί δεν «γουστάρουν» και δεν πληρώνουν. Αυ­τούς, που ζουν σε βάρος των υπολοί­πων, οι αρχές δεν τους αγγίζουν καθώς κινούνται ανάμεσά τους. Δεν μιλάμε όμως γι’ αυτούς που δεν γουστάρουν να πληρώσουν. Μιλάμε γι’ αυτούς που δεν τους έχει απομείνει τίποτε να δώ­σουν. Το υπόμνημα προς το υπουργείο Οικονομικών και τη ΔΟΥ Ιεράπετρας που μας απέστειλε φίλος αναγνώστης και δημοσιεύεται στο τέλος του κειμένου, περιγράφει γλαφυρά την άγρια κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ένα τεράστιο πια κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Πε­ριγράφει ταυτόχρονα, εκτός από την απόγνωση, και τα όρια της φορομπη­χτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, πε­ριγράφει την αποτυχία του μοντέλου της περιοριστικής πολιτικής για την κάλυψη των ελλειμμάτων. Οι εγχώριοι αχυράνθρωποι και οι ξένοι επόπτες τους, οι επιτελείς της καταστροφής, μάλλον δεν έχουν συ­νειδητοποιήσει πως «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Αυτοί οι... τύ­ποι, συνηθισμένοι να αντιλαμβάνο­νται τους ανθρώπους ως αριθμούς και διαβιούντες μακριά από την αλη­θινή ζωή των «απλών ανθρώπων», αδυνατούν ακόμη να αντιληφθούν ότι...
οι λογαριασμοί που κάνουν στα χαρτιά απλώς δεν βγαίνουν. Όχι γιατί οι άνθρωποι επαναστάτησαν και δεν θέλουν να πληρώσουν. Απλώς, δεν έχουν. Δεν έχουν μία.

Ας ρίξουμε μια ματιά τι μας ζητούν οι εγχώριοι «υπεύθυνοι» κυβερνήτες μας και οι off-shore ύπατοι καθοδη­γητές τους. Ας δούμε, επιγραμματι­κά, τους αριθμούς που δεν βγαίνουν. Ας συνειδητοποιήσουμε τι μας ζητούν αυτοί που προεκλογικά δεν είχαν κα­νένα πρόβλημα να μας παραμυθιάσουν με τα περί επαναδιαπραγμάτευ­σης και άλλες ωραίες ιστορίες. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη και κάνοντας γαργάρα τις προεκλογικές υποσχέσεις τους, σήμερα μας ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, γύρω στα 11 δι­σεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατα­νέμονται ως εξής:

♦ Στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανέλθουν οι φόροι από τα εκκαθα­ριστικά του 2012. Ως γνωστόν, μέσω των εκκαθαριστικών, εισπράττονται φέτος ο αυξημένος φόρος εισοδή­ματος (λόγω μείωσης αφορολογή­του, λόγω κατάργησης φορολογικών δαπανών και λόγω τεκμηρίων), η ει­σφορά αλληλεγγύης αλλά και το τέ­λος επιτηδεύματος από όσους δεν θα προλάβουν να κλείσουν τα βιβλία τους μέχρι τις 16 Ιουλίου.

♦ Πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) του 2012. Για το ΕΕΤΗΔΕ του 2011, οι εισπράξεις έφτασαν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, οι ει­σπράξεις μπορεί να είναι μικρότερες, καθώς χιλιάδες Έλληνες έχουν χάσει τη δουλειά τους και, ως εκ τούτου, δι­καιούνται να μην πληρώσουν.

♦ Περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάνε οι μικρο-οφειλέτες του Δη­μοσίου. Πρόκειται για όσους οφείλουν ποσά έως 10.000 ευρώ. Σε αυτούς τους μικρο-οφειλέτες, θα προστεθούν και όσοι δεν πλήρωσαν το λεγόμενο χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Πρόκειται για περίπου 500.000 Έλληνες, οι οποίοι οφείλουν περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική τους πλειονότητα απλώς δεν έχει να πληρώσει.

♦ Εκκρεμεί η είσπραξη του ΦΑΠ 2010, του ΦΑΠ 2011 και του ΦΑΠ 2012.

♦ Τον Νοέμβρη θα έχουμε τα τέλη κυ­κλοφορίας, μέσω των οποίων θα καταβάλουμε άλλο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Δεν υπάρχουν...

Το προφανές ερώτημα που προ­κύπτει, είναι αν υπάρχει η δυνατότη­τα να πληρωθούν αυτά τα ποσά από ανθρώπους που είδαν τα εισοδήματά τους να περικόπτονται άγρια (οι τυχεροί), από ανθρώπους που υποα­πασχολούνται ή από ανθρώπους που είναι ήδη άνεργοι και με μηδενικές προοπτικές εξεύρεσης εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι «λογιστές» που θε­ωρούν τους εαυτούς τους πολιτικούς, υπολογίζουν, από τα 1.403.446 ση­μειώματα που έχουν ήδη αποσταλεί, να εισπράξουν 1,33 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι από την εκκαθάριση του συνό­λου των 5,7 εκατομμυρίων φορολογι­κών δηλώσεων είχαν μπει στα ταμεία του κράτους 1,1 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, ο έξτρα φόρος που καλείται να πληρώσει κάθε νοικοκυριό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο!

Κάπως έτσι καταλήγει κάποιος στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανάγκη λογιστών για να διαπιστώσει ότι τα όρια του κόσμου εξαντλήθηκαν. Έχει ανάγκη από πολιτικούς και πολιτι­κές που θα έχουν επαφή με τον κόσμο και την πραγματικότητα.

Άνευ ουδεμίας εκτίμησης

Αγαπητό «Ποντίκι»,

Σου αποστέλλω αυτό το υπόμνημα που το έστειλα ήδη στο υπουρ­γείο Οικονομικών και το υπέβαλα και στη ΔΟΥ Ιεράπετρας. Για να ξέ­ρουν ότι δεν θα γίνουμε αυτόχειρες.

Με αγωνιστικές ευχές

Ν. Αρετούλης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς το υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΥ Ιεράπετρας

Του φορολογούμενου πολίτη Αρετούλη Γ. Νικολάου, κατοίκου του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας.

Εις το εκκαθαριστικό σημείωμα που μου αποστείλατε «προσάπτε­ται» τεκμαρτό εισόδημα 8.863 ευρώ, ποσό το οποίο εγώ ποτέ δεν είδα κι ούτε θέλησα να αποκτήσω.

1. Για την οικία μου, αντικειμενικής αξίας 13.653,68 ευρώ (ΕΤΑΚ 10.8.2010), ευρισκόμενη στον οικισμό Πανακιανά του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας, χωρίς καν ηλεκτροδότηση, θεωρείται τεκ­μαρτό εισόδημα 4.080 ευρώ, περίπου το 1/3 της αξίας της, τη στιγ­μή που πολύ καλύτερα σπίτια τα βρίσκει κανείς στην περιοχή μας με μόλις 150 ευρώ τον μήνα ενοίκιο (1.800/έτος).

2. Θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης 3.000 ευρώ. Δυστυχώς για σας, λόγω της αντικαταναλωτικής και οικολογικής ιδεολογίας και τρόπου ζωής που έχω επιλέξει από το 1995, εγώ και η σύντροφός μου (2 άτομα) επιζήσαμε με μόλις 2.126,5 ευρώ για ένα ολό­κληρο έτος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της βενζίνης του αυτοκινήτου μου, που χρησιμοποιώ κυρίως για τις αγροτικές εργασίες μου. Δηλαδή ζητάτε για φόρο το 1/4 του ετήσιου εισοδή­ματος επιβίωσής μου!!!

3. Όσο για το αυτοκίνητό μου, μοντέλο ’91 και κυβισμού 750 κ.εκ., με έξοδα ασφάλισης - τελών κυκλοφορίας 300 ευρώ και συντήρη­ση από εμένα τον ίδιο (ως πρώην μηχανικός), θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα 2.000 ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών που ανέλυσα παραπάνω και επικαλούμενος το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος, δηλώνω τα εξής:

α) Μεταξύ της επιλογής να μην τρώω για τρεις (3) μήνες και να πλη­ρώσω τον φόρο που ζητάτε, θα προτιμήσω να μην πληρώσω ούτε ένα ευρώ.

β) Μεταξύ της επιλογής να γίνω αυτόχειρας ή φονιάς, θα προτιμή­σω να γίνω φονέας σας.

γ) Αν δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το εκκαθαριστικό που μου αποστείλατε, τότε είστε αχρείοι και απατεώνες και κλέφτες.

7.7.2012

Άνευ ουδεμίας εκτίμησης

Ν. Αρετούλης

Από το Ποντίκι