Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου οι μειώσεις

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σε εφαρμογή, με πράξη του υπουργικού συμβουλίου, τίθενται οι ρυθμίσεις που είχαν εγκριθεί για τα εργασιακά. Οι μειώσεις στους κατώτατους μισθούς και τα ημερομίσθια θα έχουν αναδρομική ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου, ενώ με αυτές συνδέεται πλέον ο προσδιορισμός τεσσάρων βασικών επιδομάτων.

Ο βασικός μισθός θα υπολογίζεται, με βάση τον ελάχιστο κλαδικό μισθό, συνυπολογιζομένων...
των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, ανθυγιεινής εργασίας και σπουδών.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έγινε συζήτηση για το καθεστώς "επιλεκτικής χρεοκοπίας" στο οποίο υποβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία από τον οίκο Standard & Poor's. Αναμενόμενη χαρακτήρισαν την υποβάθμιση ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας πως δεν δημιουργεί καμία επίπτωση στην ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, έγινε συζήτηση για τη συνάντηση που θα έχει αύριο στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, για την εξεύρεση κεφαλαίων για την ανάπτυξη και την επιτάχυνση της πορείας των επενδύσεων.

Όσον αφορά στη ματαίωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 2ας Μαρτίου, επισημάνθηκε ότι το αντικείμενο συζήτησης επρόκειτο να είναι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης και πως συνεπώς δεν επηρεάζει κατά κανέναν τρόπο τη χώρας μας η οποία έχει ενταχθεί σε ειδικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Χρήστου Παπουτσή από τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενώ έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση της αντικατάστασής του.

Ακόμη, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπήρξε μια παρέμβαση για τα «γενόσημα φάρμακα» από τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδο, και εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση να προχωρήσει η ένταξή τους στην αγορά. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από το νέο μνημόνιο, η οποία είναι πολύ σημαντική ως προς την εξοικονόμηση πόρων και, παράλληλα, χωρίς επίπτωση στην υγεία των πολιτών.

Από το ΕΘΝΟΣ

Διαβάστε αναλυτικά τί θα ισχύσει από τις 12 Φεβρουαρίου σε μισθούς και επιδόματα

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι μειώσεις στο βασικό μισθό και οι αλλαγές στα εργασιακά
Από τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε και ψηφίστηκε ο ν. 4046/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα ισχύσουν τα νέα μειωμένα κατά 22% σε σχέση με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων, σύμφωνα με την κανονιστική πράξη του υπουργικού συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου που εγκρίθηκε το απόγευμα.

Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν νέες κλαδικές συμβάσεις μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, αφού η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου προβλέπει ότι οι «κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν έως τις 14 Μαΐου του 2012».

Από την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά 32% (επί του κατώτερου ημερομισθίου που ίσχυε την 01/01/12) και τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα ίδια όρια ισχύουν και για τους μαθητευόμενους.

Επίσης ορίζεται, πως η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων μισθών είναι άκυρες.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα συναφθούν στο μέλλον, ορίζεται ότι δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μικρότερη από ένα έτος ούτε να υπερβαίνουν τα τρία.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τις 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που στις 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.

Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι όροι εκείνοι που αφορούν:

α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και

β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.

Κάθε άλλο επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.

Διαιτησία - πάγωμα αυξήσεων - αρση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ

Από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων. Σύμφωνα με παλαιότερη ρύθμιση, η διαιτησία μπορεί να αποφασίζει μόνο για την τήρηση των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται, και αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.

Από 14/02/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις.

Παράλληλα παγώνουν οι ωριμάνσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Επίσης, καταργείται κάθε έννοια μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από τις 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται.

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά επιδομάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που τελεί υπό κατάργηση, στον ΟΑΕΔ, χωρίς όμως να ληφθούν αποφάσεις.

Από το ΕΘΝΟΣ