Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί:

Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν μολύνουν το περιβάλλον.