Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Οι ιΝΔιάνοι εκλέγουν νέο αρχηγό!!!

Οι υποψήφιοι ιΝΔιάνοι αρχηγοί !!!
Ο φύλαρχος!!!
Το συμβούλιο της φυλής των ιΝΔιάνων ΝουΔάχο  ετοιμάζεται να εκλέξει νέο αρχηγό, επειδή ο παλαιός κουράστηκε να ηγείται της φυλής, χωρίς όμως να περιμένει την επικύρωση από ολόκληρο το γένος, ακόμη κι αν αυτό είναι ενάντια στις διαθέσεις του.
Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα καθώς για πρώτη φορά είναι και μία γυναίκα υποψήφιος η οποία έχει τη στήριξη του φύλαρχου και για αυτό το λόγο οι άλλοι συνυποψήφιοι της πρότειναν και επιμένουν να ψηφήσουν και οι άλλες φυλές της περιοχής, Πασόκι, Κουκουέρος και Σιριζού για την ανάδειξη του νέου αρχηγού!!!
ΥΣ1. Φυλές Ινδιάνων : Νουδάχο από Ναβάχο, Πασόκι από Τσερόκι , Κουκουέρος από Κομανσέρος και Σιριζού από Σιού.