Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Για κακούργημα κατηγορούνται στελέχη της Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.

Η υπόθεση αφορά παράνομες προσλήψεις πριν τις εκλογές του 2009
        
Ποινική δίωξη για απιστία σε βάρος του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος έξι στελεχών της Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε., για παράνομες προσλήψεις που έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο του 2009.

Η δίωξη αφορά συγκεκριμένα το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, από κοινού τελεσθείσας άπαξ και κατ' εξακολούθηση, με...
περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Για την υπόθεση είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την «αδικαιολόγητη πρόσληψη υπαλλήλων, καθώς και στη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου». Οι επίμαχες συμβάσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε μεγάλο ποσοστό έληγαν σε χρόνο που η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε πλέον αξιόλογο αντικείμενο και δη σε προεκλογική περίοδο.

Στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας αναφέρεται πως «με τον τρόπο αυτόν εντάχθηκαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στον δημόσιο τομέα στα πλαίσια μιας όλως εξαιρετικής διαδικασίας τακτοποίησης».

Η υπόθεση θα ανατεθεί σε ανακριτή.

Από το Ποντίκι