Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Δέσμευσαν 404 εκατ. ευρώ από 17 μεγαλοκαταθέτες!

Άρχισε το κυνήγι της φοροδιαφυγής από τους οικονομικούς εισαγγελείς 

Μετά τον έλεγχο 50 μεγαλοκαταθετών για μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, 17 από αυτούς δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς τους κι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. 

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν μέχρι τώρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους περίπου 404 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι υπερβαίνουν τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες, κλπ. Τα χρηματικά ποσά, που...
πιθανολογούνται ως προϊόν φοροδιαφυγής και συνεπώς ως προϊόν εγκληματικής ενέργειας, δεσμεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, «προκειμένου να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πιθανολογηθείσα φοροδιαφυγή στο εισόδημα και αφετέρου, για να διαφυλαχθούν τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο».

Συμφωνα με το Εθνος της Κυριακής, οι πρώτοι 17 μεγαλοκαταθέτες, που έχουν μπει σε καθεστώς ποινικού ελέγχου για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, προέκυψαν από την αξιοποίηση 44 CD με τα ονόματα όλων των καταθετών, ανεξαρτήτως ποσού σε ελληνικές τράπεζες (περιλαμβάνονται και πρωτοκλασάτα ονόματα του δημόσιου βίου), καθώς και όλοι όσοι έχουν στείλει εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού. 

Τελικά φαίνεται πως το κυνήγι της φοροδιαφυγής αποδίδει και το πρώτο αποφασιστικό βήμα έγινε από τους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, που ενεργούν κατ’ εντολή του υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη

Από zoornalistas