Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

O Κος με εισόδημα 4.151.949,01 € προειδοποιεί

Ο διοικητής της ΤτΕ κ. Προβόπουλος (με δηλωθέν για το 2008 ετήσιο εισόδημα, 4.151.949,01 €) προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός μνημονίου.